7103 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SGK TEŞVİKLERİ SUNUM DOSYALARI

İŞKUR SUNUM DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SGK SUNUM DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SUNUM SIRASINDA SEHVEN YAPILAN BİR HATA İLE İLGİLİ DÜZELTME
7103 Sayılı kanunla getirilen ve  önceki yıl ortalamasına ilave olarak yapılan istihdamla ilgili teşviğin sadece imalat ve bilişim sektöründe uygulanacağı sehven ifade edilmiştir. Halbuki bu sektörler ile diğer sektörler arasında yararlanılacak tutar açısından bir farklılık vardır. İlgili teşvik aşağıdaki şekilde yapılacak olup tüm sektörleri kapsamaktadır. (Bkz Slayt sayfa 61)

"1/1/2017 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır."

paylaş