Üye Kayıt İşlemleri

SM/SMMM Üyelik (Ruhsat) Başvuru İşlemleri
    SMMM Ruhsat Formu (2 adet)
    12 Adet Fotoğraf
    Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (TEOS Çıktısı)
    Banka Dekontu
    (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
    Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 672,00 TL Makbuzu
    (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
    Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
    Oda Kayıt Ücreti; Giriş Keseneği ve Maktu Aidat olmak üzere toplam  800,00 TL dir. (Kayıt sırasında ödemeniz gerekmektedir)